Twitter logo Instagram logo Mastodon logo Threads logo Bluesky logo Tumblr logo RSS logo Newsletter logo

Paintings (2015)

Feofeo
Feofeo By Sophie Quinn (Sep 2015)
Moohn
Moohn By Sophie Quinn (Sep 2015)
Wuakjai
Wuakjai By Sophie Quinn (Aug 2015)
Gho
Gho By Sophie Quinn (Jul 2015)
Marehause
Marehause By Sophie Quinn (Jul 2015)
Teitei
Teitei By Sophie Quinn (Jun 2015)
Najiuku
Najiuku By Sophie Quinn (May 2015)